LETAK PENAMA WASIAT / NOMINEES AKAUN EMAS (GAP) ANDA.


Apa itu Wasiat = Wasiat merupakan dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada Wasi untuk menyempurnakan segala hasrat Pewasiat termasuklah melaksanakan segala strategi perancangan dan pengagihan harta selepas kematian.

Public Gold telah menyediakan bahagian pewaris di dalam akaun Public Gold anda.

Sila ikuti langkah-langkah berikut.
  1. Login website www.publicgold.com.my 
  2. Jika lupa password / username: Forgot Username/Password
  3. Jika belum ada account Public Gold, klik: Register
Selepas login, move cursor di bahagian My Account, kemudian klik My Profile


Scroll dibawah sekali, anda jumpa bahagian ini:Pastikan Nama Penuh, No IC dan hubungan dengan pewaris ditaip dengan betul. 
Selepas itu tekan Add Nominee.

Dokumen yang diperlukan untuk menuntut emas di branch Public Gold adalah:
  • Sijil Kematian
  • Sijil Perkahwinan (Suami), (jika anak adalah pewaris maka kemukakan surat beranak)
  • Salinan IC pewaris
Semoga bermanfaat. Wassalam.


Panduan pembelian kali pertama, tambah dan lain-lain saya seperti link dibawah: